Welkom bij het Alas Rescue Team Portaal
Alas Rescue Team beschikt nu over een intranet voor leden, vrijwilligers en adoptanten. Wilt u een hond adopteren?
Inschrijven voor adoptie
Welkom bij het Alas Rescue Team Portaal
Alas Rescue Team beschikt nu over een intranet voor leden, vrijwilligers en adoptanten. Wilt u een hond adopteren?
Inschrijven voor adoptie
Previous
Next

Informatie Intake Gastouder

Wat fijn dat u overweegt een hond voor ons op te vangen.
Door uw hulp kunnen wij honden een fijn nieuw thuis geven in Nederland.

Als gastgezin laat u de hond wennen aan zijn nieuwe vaderland en brengt hem wat basis opvoeding bij.
Ook ontvangt u een mogelijke adoptant bij u thuis. En u beoordeelt zijn/haar geschiktheid om de hond te adopteren.

Een redelijke hoeveelheid gezond verstand, voldoende tijd en ervaring om met honden om te gaan is alles wat u hiervoor nodig hebt. Daarnaast is een beetje mensenkennis ook mooi meegenomen.  

Wij kunnen helaas geen financiële vergoeding bieden aan de gastgezinnen omdat we het geld broodnodig hebben om de honden naar Nederland te laten komen. En om de asiels in Spanje te ondersteunen.  

Wel worden uiteraard dierenartskosten vergoed en wordt door ons voer beschikbaar gesteld. En indien nodig, dan hebben we ook een mand en riem beschikbaar.

De honden komen meestal met een bus naar. Indien u zelf niet de mogelijkheid zou hebben om de hond op de aankomstplek op te halen, dan kunnen wij voor vervoer naar uw huis zorgen.

De gasthond blijft in ieder geval minimaal een week bij het gastgezin en hoelang de hond blijft is natuurlijk moeilijk van te voren in te schatten. Het gemiddelde ligt op ongeveer 3 weken, sommigen zijn direct na een week al geadopteerd maar sommige honden blijven langer voordat de geschikte adoptant zich aanmeldt.

Zeker is in ieder geval dat u nooit met een hond “blijft zitten”

Het ALAS Team is een klein groepje vrijwilligers dat nauw en heel prettig samenwerkt. De contacten met de gastgezinnen die ons bijstaan zijn ook altijd erg leuk en als er vragen of problemen zijn dan kan altijd een beroep op een van ons gedaan worden.

En dan is uw opvanghond er …

Hij heeft een lange en vermoeiende reis achter de rug.

De hond kan hier op verschillende manieren reageren, ook afhankelijk van leeftijd en achtergrond

  • Hij is opgewonden, overenthousiast en dus druk;
  • Hij is wat verlegen of angstig: “waar ben ik nu weer?”;
  • Hij is wat passief en/of duidelijk vermoeid.

Al deze reacties zijn volkomen normaal en zullen binnen niet al te lange tijd minder worden.

De hond heeft de eerste tijd rust nodig. Gun hem de tijd om in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier te wennen.

Geef hem een eigen vaste plek die rustig is, waar hij zich veilig kan voelen en waar hij alles kan overzien.

Naast het wennen aan zijn nieuwe plek, zijn er ook een aantal regels, dat hij moet leren. Heb er begrip voor als hij die niet meteen snapt.

Wij hebben de ervaring dat bijna alle honden zich binnen vier weken al helemaal thuis voelen.

Maak van de hond de eerste dagen geen ‘attractie’. Het is natuurlijk leuk als mensen de hond willen zien. Maar wacht daar liever mee tot de hond echt aan u en de nieuwe situatie gewend is.

Het contact moet van de hond uitgaan en laat de visite hem dan wat lekkers geven.

Laat de hond zelf kennis maken in zijn eigen tempo, dring hem dat niet op.

Laten de mensen hem onder de keel of op de borst aaien en niet op zijn kop of over zijn rug (Dat is voor een hond niet bedreigend). Aai met open hand met de palm naar boven, dan kan de hond eerst even snuffelen.

Laat de hond de eerste tijd niet los tijdens de wandeling. Het is belangrijk dat hij u eerst als zijn baas erkent anders kan het gebeuren dat hij weg loopt.

 

Bij problemen en vragen kunt u ons altijd mailen of bellen. Wacht daar niet te lang mee want dat bezorgt uzelf en uw opvanghond onnodige stress.

Regels opvang

Het gastgezin:

– brengt de hond niet (tijdelijk) ergens anders onder, tenzij dit door het ALAS team is goedgekeurd;

– is niet gerechtigd zelfstandig een intake voor een hond te beoordelen;

– kan nooit een hond meegeven aan een mogelijke adoptant zonder de uitdrukkelijke toestemming van het ALAS team;

– is niet gerechtigd afspraken ten aanzien van de bemiddelingskosten of andere financiële afspraken te maken met een mogelijke adoptant;

– volgt de instructies van het ALAS team mbt de behandeling van de hond nauwkeurig op (zoals bijvoorbeeld de toediening van de anti parasiet tabletten die worden meegegeven bij aankomst van de hond);

– meldt direct gezondheids- of andere problemen van de hond aan het ALAS team;

– geeft de naam en het telefoon nummer van de eigen dierenarts door aan het ALAS team. En meldt tevens aan de arts, bij een eventuele behandeling van de hond, dat ALAS de eigenaar is en het recht heeft informatie te vragen aan de dierenarts;

– vraagt altijd eerst toestemming voor een bezoek aan de dierenarts en/of eventuele kosten die daaruit voortvloeien (noodgevallen uitgezonderd).

Adoptieprocedure

  1. Het ALAS team heeft het eerste contact met een gegadigde. Wij versturen een intake of vullen die telefonisch in (als iemand geen internet heeft).

Hebben we de intake terug ontvangen dan bespreken we die in het team en met het gastgezin.

  1. Wanneer het team – in overleg met het gastgezin – de intake ok vinden, geven we de aspirant adoptant het telefoonnummer van het gastgezin.
  2. Gastgezin en mogelijke adoptant maken een afspraak voor een kennismakingsbezoek.
  3. Het gastgezin beoordeelt (in samenspraak met het team) de mogelijke adoptant en de mogelijke adoptant bekijkt of de klik er is met de hond.

Zijn er twijfels bij het gastgezin dan mag de hond onder geen beding direct mee worden gegeven en wordt er eerst met het team overlegd. We adviseren overigens altijd er ‘een nachtje over te slapen’ (op deze regel kan – na overleg met het team – een uitzondering worden gemaakt)

  1. Op het moment dat de adoptant de hond meeneemt, wordt het contract in tweevoud getekend. 1 ex neemt de adoptant mee, 1 ex wordt door het gastgezin opgestuurd naar ALAS. De adoptant betaalt contant aan het gastgezin.
  2. Het gastgezin maakt binnen 3 dagen het geld over op de rekening van ALAS.

NB      Bij een meningsverschil tussen team en gastgezin over de geschiktheid van een aspirant adoptant, geeft de mening van het team de doorslag en is het gastgezin verplicht de hond mee te geven aan de adoptant.